Depreme dayanıksız, eskimiş artık miadını doldurmuş binaların kentsel dönüşüm kanunu ile tekrar inşa edilmesi çok önemli bir zaruret haline gelmiştir. 1999 yılı büyük Marmara Depremi, çarpık kentleşmenin ne kadar çok can aldığını bir kez daha gözler önüne sermiş ve daha sağlıklı, sağlam ve güçlü alt yapıya sahip binaların inşa edilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Kentsel dönüşüm kanunu ile birlikte tüm riskli binalar, iş yerleri kentsel dönüşüm projesiyle tekrar yenilenmektedir. Bunun yanında riskli olmadığı halde eğer Bakanlık tarafından gerekli görülürse riski bulunmayan binalar da risk taşımasa da riskli alan içinde bulunuyorsa yıkılarak yeniden inşa edilebilecektir.

Kentsel dönüşüm kanunu ile birçok avantajıda elde etmiş olursunuz. Daha önceki kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşın aleyhine birçok konu vardı. Ancak çıkarılan yeni kentsel dönüşüm kanunu ile kira ve taşınma yardımı alabilecekler. Ayrıca daha önceki dönüşüm projelerinde kişilere tapu güvencesi verilmezken ya da istihdam sorunları giderilmezken yeni yasa ile birçok yenilenme yapılarak kişiler kentsel dönüşüm projesine teşvik edilmeye başlanmıştır.

Gecekondu sahipleri de Kentsel Dönüşüm Kanunu’ndan yararlanabilmektedir. Gecekondu sahipleri konutuna karşılık olarak borçlanarak ya da konut verilene kadar nakite dönüştürülerek ödeninceye kadar konut yapması için arsa tahsis edilmektedir. Eğer gerekirse kredi sağlanarak konutunu bu kredi ile yapması için nakit yardımı yapılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Kanunu’na göre 33 il ve 100 noktada yıkımlar gerçekleştirilerek toplamda 6.5 milyon konut ve işyeri yıkımına başlanmıştır. Eğer kentsel dönüşüm alanında tarihi eser bulunuyorsa yasaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “kentsel dönüşüme uygundur” raporu alınması gerekmektedir. Kentsel dönüşüm sırasında kanuna göre kiracı ve hak sahipleri geçici kira ve konut yardımından yararlanabilecektir.

Kentsel dönüşüm ilk başta gönüllü binalardan başlanarak proje teşvik edilmeye başlanmıştır. Ancak çoğu kişi kentsel dönüşüm kapsamı içine girmek istememektedir. Bu konuda yasaya göre konut sahiplerinin konutlarını boşaltmaları için altmış gün verilir. Eğer bu süre içinde hala konutta ikamet ediliyorsa ya da konut sahipleri kentsel dönüşüme girmeye direnç gösterirlerse konut, zor kullanılarak yıkılmaktadır.

Kentsel dönüşüme girmek, kentsel dönüşümün faydalarından en doğru şekilde yararlanmak için Açelya İnşaat imkanlarını kullanabilirsiniz. Firmamız, kentsel dönüşüm projesinde her aşamasında yanınızda bulunarak sizlere en iyi şekilde hizmet vermektedir.