Ülkemizde göç olayının fazlaca yaşanması bunun yanında 1999 Marmara Depremi’nin ardından binaların daha sağlam olması zorunluluğu doğmuştur. Ülkemizde nüfusun gittikçe artması da altyapısı sağlam binaların oluşturulması için vesile olmaya başlamıştır. Plansız kentleşme ise ülkemizin en önemli sorunlarından biri halini almıştır.

Can güvenliğinin ve alt yapı sorununun oldukça sık yaşandığı ülkemizde özellikle 1999 Marmara Depremi’nin ardından binaların daha sağlam alt yapıya sahip olması ve insanların daha güvenli, daha kaliteli ve güzel ortamlarda yaşama hakkını daha ön plana çıkarmaktadır.

Kentlerin formu bozulmadan, fiziksel, ekonomik ve stratejik açıdan meydana gelen bazı olumsuzluklar Kentsel Dönüşüm Yasası‘nı da beraberinde getirmiştir. Afet bölgeleri ve riskli yapıların yıkılarak yeniden yapılandırılması anlamına gelen kentsel dönüşüm yasası ile birçok riskli bina ve bölge hem depreme daha dayanıklı hale getirilmekte hem de daha modern ve yaşanabilir mekanlar meydana getirilmektedir.

Bu yüzden artık riskli olmaya başlayan bazı bölgelerde kentsel dönüşüm projeleri oluşturulmaya başlanmıştır. Böylece uygulanacak kentsel dönüşüm projeleri sayesinde hem daha kaliteli yaşama ortamları oluşturulmaya başlanmış hem de şehrin doğal formu korunarak altyapısı daha güçlü ve modern yerleşim yerleri oluşturulmaya başlanmıştır.

Kentsel Dönüşümü Kimler Yapabilir?

  • Kentsel dönüşüm hak sahipleri yani yapı malikleri ve kiracılar
  • Belediyeler
  • Valilik
  • Toki
  • Müteahhit firmalar
  • Riskli bina tespit yetkisi olan kurumlar

Kentsel Dönüşüm Projeleri sayesinde birçok riskli yapı ve alan hem depreme karşı korunmuş olmakta hem de daha kaliteli ve modern yaşama alanları oluşturulmaktadır. Kentsel dönüşüm yasası ile birlikte vatandaşlar da bazı haklara sahip olmaktadır. Yasadan yararlanmak için yapılması gereken ilk şey bina mülkiyet sahibinin binası, işyeri için riskli raporunu almasıdır. Bu raporun alınmasından sonra bina sahipleri ve kiracılar, taşınma, kira yardımı ya da arsadaki bina yapımına uygun olan faizli konut kredisi imkanlarından anlaşmalı bankalar sayesinde yararlanmaktadır.

Riskli raporunun alınmasından sonra bina sahibi ya da bina sakinlerinden birinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ya da Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Kentsel Dönüşüm Yasası’nda kira ve taşınma yardımı alırken dikkat edilmesi gereken bir husus kiracının yıkılacak binada en az bir yıl oturmuş olması gerekmektedir. Bunun yanında kira ve taşınma yardımı için iş yeri ya da dükkana kiraya çıkması ve adresini de teyit etmesi gerekmektedir.